Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Akadeemiliste suundade teadustegevus - Riigiteadused

2016. aastal jätkub Eesti osalemine rahvusvahelistes haridusuuringutes, millest IEA Kodanikuhariduse uuringul (ICCS) toimub järjekordne küsitlus 2016 a. veebruaris –märtsis. Kogu ICCS 2016 uuring algas 2014. aastal ja lõppeb aastal 2017.

IEA Kodanikuhariduse uuring ICCS 2016 jätkab 1999 a. ja 2009 a. küsitlusi ning annab hea ülevaate ligi kahekümne aasta arengutest ja kodanikuhariduse hetkeseisust Eestis ning teistes riikides. ICCS 2016  eesmärk on uurida, kuidas on noored ette valmistatud kodanikurolliks ja millist osa selles mängivad kool ning kohalik kogukond.

Küsitlusandmete põhjal selgub, milline on Eesti asend teiste riikidega võrreldes ning millised kooli ja õpetamise  probleemid nõuaksid esmajärjekorras lahendamist. Tulemused aitavad kujundada adekvaatsemat hariduspoliitikat, näiteks täiustada õppekava ja õppekirjandust, kavandada koolijuhtide ja pedagoogide täiendkoolitust.

Vaata uuringut tutvustavat videot (MP4):

Tutvu varasemate raportitega:

Kontakt: professor Anu Toots Anu.Toots....at....tlu.ee

Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa Komisjon