Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Akadeemiliste suundade teadustegevus - Õigusteadus

Õigusteadus

Õigusteaduse tegevussuund on keskendunud siseriikliku, rahvusvahelise, Euroopa ja inimõiguste alasele teadustööle. Õppe- ja teadustegevuse edendamisel lähtutakse eeldusest, et õigusharidusel on määrav roll riigi õiguspoliitikas, sest õigusharidus valmistab ette spetsialiste nii kehtiva õiguse kohaldamiseks, kui ka õigusruumi tunnetamiseks ja muutmiseks lähtuvalt sotsiaalsest vajadusest. Akadeemiline suund lähtub teaduspõhise õpetamise nõudest, mis eeldab osalemist praktilise õiguspoliitika väljatöötamises ning rahvusvahelistes teadusalastes võrgustikes.

Kontakt: Suuna juht Mart Susi, e-mail: mart.susi....at....tlu.ee

Käimasolevad projektid

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus           

Inimõigused - tõstame ühiselt akadeemilist tipptaset

Projekt “Hurmur: inimõigused – tõstame ühiselt tipptaset” laiendab otsustavalt inimõiguste maailmatasemel uurimispiirkonda Euroopas. Tallinna Ülikooli õiguse suund arendab välja inimõiguste tipptasemel uurimissuutlikkuse ning lülitub rahvusvahelistesse ning regionaalsetesse teavitusvõrgustikesse konkreetsete tegevuste kaudu väljapaistvas konsortsiumis, milles kaks teist partnerit on väljapaistvad rahvusvahelised akadeemilised asutused inimõiguste valdkonnas – Taani Inimõiguste Instituut ning Kieli Ülikooli Walther-Schückingi Rahvusvahelise Õiguse Instituut (Saksamaa).

www.hur-mur.eu

ETIS

Mart Susi,

Tiina Pajuste, Phillip Webb Graves

 

2016-2019

 

Teostatud projektid

Teostatud projektid

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

LAWMEDIA NETWORK 2015

Kaasaegse demokraatliku ühiskonna väljakutse on leida tasakaalustatud lähenemine kahele põhiõigusele, et üheltpoolt  oleks tagatud kodanike sõnavabadus ja teiseltpoolt õigus privaatsusele. Uute  internetipõhiste meediakanalite areng on pannud õigusteadlased, meediaettevõtted ja ühiskonna küsima,  kas tavapäraste regulatsioonivahenditega on võimalik sõnavabadust ja õigust privaatsusele tagada. Kujunemas on uus paradigma, kus mõlema põhiõiguse tagamine saavutatakse ühiskonnas horisontaalselt, kokkulepetena meediaettevõtete ja meedia tarbijate vahel, vastupidiselt vertikaalsele võimustruktuurile, mis tugineb käskude ja keeldude süsteemile.

http://www.lawandmedia.org/

ETIS

Mart Susi,

Tiina Pajuste

2015-1016