Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - ESAK10

ESAK10

Eesti sotsiaalteaduste X aastakonverents: "Eesti 100 — teel avatusele?"

24.–25. märts 2017 Tallinna Ülikoolis

Jätkuva väljarände, potentsiaalse immigrantide sissevoolu ning muutuvate elustiilide ja identiteetidega Eestit lõhestavad viimastel aastatel aina polariseerunumad debatid. Poliitilised, populaarsed ja sotsiaalmeedia keskustelud põrkuvad aina teravamalt. Teisalt loovad uued tehnoloogiad ja globaalsed eestlased Eestile võimaluse kasvada oma piiridest suuremaks.

Eesti Vabariik seisab oma 100. sünnipäeva künnisel oluliste valikute ees – kas kujundada end rangelt rahvusriigina või otsida võimalusi kollektiivse identiteedi avardamiseks? Kas peamiseks eesmärgiks peaks olema lahkunute tagasikutsumine või diasporaaga tugeva sideme hoidmine? Kuidas arvestada rände reguleerimisel inimõiguste ja julgeolekuga? Kuidas suurendada rahvusvahelistumist, säilitades samal ajal kohalikku kogukonda? Järjest olulisemaks muutub see, milliseid küsimusi püstitatakse, kuidas ühiskonnas toimuvat defineeritakse, ning kuidas erinevaid ühiskonna sfääre seletatakse.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ja Eesti Sotsioloogide Liidu korraldamisel toimuv ESAK 10, seekordse fookusega “Eesti 100 – teel avatusele”, jätkab sotsiaalteaduste aastakonverentside traditsiooni, otsides keerulistest fenomenidest rääkimiseks ühist keelt erinevate sotsiaalteaduslike suundade esindajate vahel. Püüame sotsioloogide, riigi-, majandus- ja õigusteadlaste, psühholoogide ning paljude teiste distsipliinide esindajatena leida ühisosa ja panustada ühiselt ühiskonnaprotsesside mõtestamisesse.

Käesolevaga ootame huvilisi konverentsile registreeruma, osalemaks nii plenaarettekannete aruteludes kui ka ESAK 10 interdistsiplinaarsete ja laiafookuseliste töörühmade ettekannetele jägnevates diskussioonides. Osalemine on tasuta