Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - ESAK10 - ESAKi ajalugu

Eesti sotsiaalteaduste aastakonverentsi (ESAK) ajalugu ulatub tagasi eelmise aastatuhande lõppu, mil omakeelse sotsiaalteadusliku diskussiooniareeni puudumine eriti teravalt silma hakkas torkama. Niisugused aastakonverentsid on mitmetes välisriikides tavalised, suuremates maades distsipliinipõhised, kus iga erialaassotsiatsioon oma konverentsi korraldab. Kuna aga Eesti mastaabid on väiksemad, oli otstarbekam erinevad sotsiaalteaduslikud distsipliinid ja koolkonnad (sotsioloogia, riigi-, majandus- , õigus- ja infoteadused, teatud määral ka psühholoogia, humanitaarteadused jm) kokku koondada ja nende baasil teha ühine konverents.

Esimene ESAK toimus aastal 2000 tollases Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Selle peamiseks initsiaatoriks oli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi toonane direktor ja praegune Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika professor Raivo Vetik. Tasub märkimist, et juba päris esimesel aastakonverentsil oli ingliskeelne paneel ja väliskülalistest ettekandjad.

Tagamaks Eesti kahe sotsiaalteadusliku keskuse – Tallinna ja Tartu – vahel tasakaalustatust, lepiti juba varakult kokku, et võõrustajaks on linnad kordamööda. Sellest lubadusest on kinni peetud seniajani. Esimestel ESAKidel eraldi pealkirja ei olnud, kuid hiljem on korraldajad pidanud vajalikuks konverentsi suhestamiseks laiema avalikkusega ning üritusele teatava fookuse andmiseks lisanimi anda. See on tegelikult omaette väljakutse, sest pealkiri peab tabama seda, mis ühiskonnas hetkel aktuaalne ja millega seonduvate protsesside mõtestamisel sotsiaalteadlastest abi on, samas ei tohi pealkiri olla ka liiga kitsas ega osa distsipliine välistav.

Esimesed kuus ESAKit toimusid iga-aastaselt novembrikuus, mil korraldajate sõnul oli akadeemilise aasta alguse ärevus juba vaibunud ja kus inimesed heameelega sügispimeduse tõrjumiseks kogunevad ning ühist sotsiaalteaduslikku keelt otsivad. Novembris aset leidev ESAK oli varasemalt ühtlasi ka sobiv prelüüd detsembris toimuvale Eesti inimarengu aruande esitlusele.

ESAKite korraldamissagedus on aja jooksul hõrenenud. Eesti akadeemiline seltskond on täna hoopis mobiilsem kui dekaad või paar tagasi ning rahvusvaheliste konverentside külastamine on kõigi, ka doktorantide jaoks tavapärane tegevus. Seetõttu on vähenenud vajadus iga-aastase kokkutulemise järele ning konverentsidevaheline intervall on muutunud umbes 3 aasta pikkuseks. 2011. aasta konverentsil aktiviseerus uuesti ka Eesti Sotsioloogide Liit ning viimased konverentsid on toimunud sotsioloogide liidu kaaskorraldusel.

ESAK läbi aastate: 2000–2017

• Eesti 100 – teel avatusele? Eesti sotsiaalteaduste X aastakonverents. 24.–25. märts 2017 Tallinna Ülikoolis
• Eesti sotsiaalteadused muutuvas ajas: lummusest vabanemine – Max Weber 150. Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents. 25.–26. aprill 2014 Tartu Ülikoolis
• 20 aastat iseseisvust. Sotsiaalteaduste konverents. 22.–23. august 2011 Tallinna Ülikoolis
• Eesti pärast Euroopa Liiduga ühinemist. Eesti sotsiaalteaduste VII aastakonverents. 23.–24. november 2007 Tartu Ülikoolis
• Interdistsiplinaarsus sotsiaalteadustes. Eesti sotsiaalteaduste VI aastakonverents. 4.–5. november 2005 Tallinna Ülikoolis
• Eesti Euroopas: uued väljakutsed sotsiaalteadlastele. Eesti sotsiaalteaduste V aastakonverents. 12.–13. november 2004 Tartu Ülikoolis
• Eesti sotsiaalteaduste IV aastakonverents. 24.–25. november 2003 Tallinna Pedagoogikaülikoolis
• Usaldus. Vastutus. Sidusus. Eesti sotsiaalteaduste III aastakonverents. 22.–23. november 2002 Tallinna Tehnikaülikoolis
• Eesti sotsiaalteaduste II aastakonverents. 23.–24. november 2001 Tartu Ülikoolis
• Eesti sotsiaalteaduste I aastakonverents. 24.–25. november 2000 Tallinna Pedagoogikaülikoolis