Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - ESAK10 - Programm

Kõrghariduse neoliberaliseerumine Eestis: ilmingud ja tagajärjed

Paneeldiskussioon reedel, 24. märtsil kell 16.30

Kõrgharidusmaastik, kus Eesti sotsiaalteadlased igapäevaselt tegutsevad ja teadmisi loovad, on eelkõige viimastel aastatel märgatavalt muutunud. Neoliberaalsest loogikast kantud struktuurireformid on Eesti ülikoole ning neis toimuvat teadus- ja õppetegevust tegevust oluliselt ümber kujundamas. 

Lääne ülikoolides on need protsessid aset leidnud juba pikemat aega. Vastulausena on Lääne sotsiaal- ja humanitaarteadustes uue uurimissuunana järjest enam esile kerkinud kriitilised ülikooliuuringud, mis analüüsivad kõrghariduse neoliberaliseerumise erinevaid ilminguid ja tagajärgi. Muuhulgas on vaatluse all ülikoolide korporatiseerumine ning järjest süvenev tegutsemine lähtuvalt turuloogikast, teadustulemuste ja teadlaste “tootlikkuse” mõõtmine ning mõõtmissüsteemide järjest suurenev osatähtsus teaduse hindamisel, teaduse projektipõhisus, auditikultuur, akadeemilise prekariaadi esilekerkimine. 

Ka Eesti kõrgharidusmaastikul on need protsessid ja nähtused järjest enam aset leidmas ning mõjutavad oluliselt meie igapäevast tegevust teadlastena. Seni on akadeemia neoliberaliseerumine Eestis saanud vaid minimaalse tähelepanu osaliseks ning kriitiline akadeemiline debatt sellel teemal puudub peaaegu täielikult. Paneel kutsub pöörama kriitilist ja eneserefleksiivset pilku meie endi töökontekstile. 

Arutleme muuhulgas järgmiste küsimuste üle: Kuidas väljendub ja millist mõju avaldab Eesti ülikoolide ja teaduse neoberaliseerumine sotsiaalteaduste distsipliinidele ja sotsiaalteaduslikule uurimistööle ning sotsiaalteadlastele Eestis ja laiemalt Eesti teaduse arengule? Kuidas on akadeemia neoliberaliseerumine seotud erinevat liiki ebavõrdsuse süvenemisega? Millised on võimalikud vastureaktsioonid neoliberaalse akadeemia ja selle negatiivsete ilmingute vastu?

Paneeldiskussiooni juhib Kadri Aavik. Osalevad: Daniele Monticelli, Tiiu Kuurme, Triin Roosalu ja Martin Aidnik.