Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Konverents Human Rights and the Controversy About the Nature of Law - Konverentsi ajakava

Konverentsi ajakava

9. veebruar 2017

9:30     Registreerimine  

10:00   Avasõnad, justiitsminister Urmas Reinsalu

10:15   Avasõnad, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land           

 

10.30 - 13.30 1. paneel: Inimõigused ja õiguse aluspõhimõte

Paneeli juhib Mart Susi

10:30   Robert Alexy Konstitutsiooniliste õiguste mitte-positivistlik kontseptsioon

11:00   Matthias Kaufmann Kui õiglane on õiguse aluspõhimõte?

11:30   Kohvipaus  

11:45   Kurt-Otto Bayertz Marxi kriitika inimõiguste kohta

12:15   Luis Pereira Coutinho Õiguste tõepärasusest

12:45   Kommentaarid: Madis Ernits, Tõnu Viik; küsimused ja vastused

13:30   Lõuna

 

15.00 - 18.00 2. paneel: Inimõigused ja konstitutsionalism

Paneeli juhib Rein Müllerson

15:00   Kaarlo Tuori Põhimõtetest ja poliitikast

15:30   Matthias Klatt Inimõiguste põhjendused ja õiguse aluspõhimõte

16:00   Kohvipaus  

16:15   Leone Niglia Proportisonaalsuse (eraõiguses) ja konstitutsionalismi vahel Euroopas

16:45   Agustin Menendez Proportsionaalsuse põhimõte: põhiõiguste küsimus Euroopa õiguses

17:15   Kommentaarid: Lauri Mälksoo, Siobhan Kattago; küsimused ja vastused      

 


10. veebruar 2017

9.30 - 12.30 3. paneel: Inimõigused globaalne õigus

Paneeli juhib Massimo La Torre

9:30    Rein Müllerson Kaasaegsed väljakutsed (kõigi) inimõiguste universaalsusele

10:00   Pavlos Eleftheriadis Konstitutsioonilised õigused kui moraalsed otsustused

10:30   Kohvipaus  

10:45   Mart Susi  Kas põhiõiguste tasakaalustamine on teostatav Internetis?

11:15   Veronica Rodriguez-Blanco Alexy täpsus ning arusaadavuse argument: praktiline põhjus õiguse ülimuslikkuse selgitamisel 

11:45   Kommentaarid: Daniele Monticelli, Alexander Bröstl; küsimused ja vastused      

12:30   Lõuna

 

14.00- 17.00 4. paneel: Inimõigused ja õiguslikkus

Paneeli juhib Indrek Grauberg

14:00   Massimo La Torre  „Nec tecum nec sine te fundare possum“: koos Alexy'ga ja ilma Alexy'ta. Inimõiguste nelja-astmeline alus

14:30   Martin Borowski  Inimõigused ja Radbruchi käsitlus

15:00   Kohvipaus  

15:15   Küsimused-vastused  

15:45   Robert Alexy  Kokkuvõtteks