Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Konverents "Teadus- ja arendustöö sotsiaaltöö valdkonnas" - Konverentsi programm

Konverentsi programm

 

Konverentsi modereerib TLÜ kommunikatsioonijuht Sulev Oll

Aeg

Ettekanne

Sõnavõtjad

Ruum

10.30-11.00

Tervituskohv

 

Tallinna saali (M-218, Uus-Sadama 5, II korrus) ees

11.00-11.15 

Konverentsi avamine

Sotsiaalministeeriumi hoolekande valdkonna asekantsler Rait Kuuse

 TLÜ ÜTI direktor Indrek Grauberg

Tallinna saal

11.15-11.30

Sotsiaalkaitse - interdistsiplinaarne suund fookusvaldkondade lõimumisalas

TLÜ teadusprorektor Katrin Niglas

Tallinna saal

11.30-11.45

Eesti heaoluriik post-neoliberaalsel ajastul

TLÜ sotsiaalpoliitika  professor Anu Toots

Tallinna saal

11.45-12.00

Eesti demograafilised tulevikusuundumused: prognoos 21. sajandi lõpuni

TLÜ rahvastikuteaduse professor Allan Puur

Tallinna saal

12.00-12.15

Vaade laste ja noorte vaimsele tervisele läbi rahvatervise prisma

TLÜ sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask

Tallinna saal

12.15-12.30

Perede kaasamine lastekaitsetöös: väljakutsed sotsiaaltöö koolituses, praktikas ja teadustöös

TLÜ sotsiaaltöö  professor Karmen Toros

Tallinna saal

12.30-13.30

Lõuna ja suhtlemine

 

Postritega tutvumine

 

Mare hoone (Uus-Sadama 5) III korruse aatrium

13.30-15.00

Töötoad I sessioon

I – Vanemaealiste vaesus Eestis Töötoa juht: Merle Sumil-Laanemaa

 

II - Kogukonnatöö ja kogukondlikud lahendused sotsiaaltöös

Töötoa juht: Dagmar Narusson

 

III – Tõenduspõhine lähenemine laste heaolu tagamisel

Töötoa juht: Karin Streimann

 

IV - Professionaalsus sotsiaaltöös

Töötoa juhid: Airi Mitendorf ja Koidu Saia

A-354

 

 

 

S - 420

 

 

  M-218

 

 

 

S - 236

 

 

 

 

V – Elu dementsusega

Töötoa juht: Merle Varik

 

S-412

 

15.00-15.30

Liikumine ja kohvipaus

 

 

15.30-17.00

Töötoad II sessioon 

 

VI – Psüühilise erivajadusega kolleegi toetamine töökohal

Töötoa juht: Anne Rähn

 

VII – Erihoolekande rahastumudelid ja DI protsess

Töötoa juht: Indrek Sooniste

 

VIII - Laste asendushooldus ja deinstitutsionaliseerimise protsess asendushoolduses

Töötoa juht: Ingrid Sindi

 

IX Ülikoolide panus teadus- ja arendustegevusse sotsiaaltöös – ajalooline tagasivaade

Töötoa juht: Marju Medar

S-412

 

 

 

S-420

 

 

 M-134

 

 

      

        

  M-218

17.00-17.45

Töötubade kokkuvõtted

Töötubade juhid

Astra hoone aatriumis I korrusel (ehk Teadlaste Foorumis)

17.45-18.00

Konverentsi lõpetamine

Konverentsi lõppsõnad -

Konverentsi initsiaator, sotsiaaltöö dotsent Marju Medar

Astra hoone aatriumis

18.00-19.00

 

Kohvi ja tort

Muusikat teeb Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse bänd Tough Cookies

Astra hoone aatriumis