Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Akadeemiliste suundade projektid - Õigusteadus

Õigusteadus

Käimasolevad projektid

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

Inimõigused - tõstame ühiselt akadeemilist tipptaset

Projekt “Hurmur: inimõigused – tõstame ühiselt tipptaset” laiendab otsustavalt inimõiguste maailmatasemel uurimispiirkonda Euroopas. Tallinna Ülikooli õiguse suund arendab välja inimõiguste tipptasemel uurimissuutlikkuse ning lülitub rahvusvahelistesse ning regionaalsetesse teavitusvõrgustikesse konkreetsete tegevuste kaudu väljapaistvas konsortsiumis, milles kaks teist partnerit on väljapaistvad rahvusvahelised akadeemilised asutused inimõiguste valdkonnas – Taani Inimõiguste Instituut ning Kieli Ülikooli Walther-Schückingi Rahvusvahelise Õiguse Instituut (Saksamaa).

www.hur-mur.eu

ETIS

Mart Susi,

Tiina Pajuste, Phillip Webb Graves

 

2016-2019

LAWMEDIA NETWORK 2015

Kaasaegse demokraatliku ühiskonna väljakutse on leida tasakaalustatud lähenemine kahele põhiõigusele, et üheltpoolt  oleks tagatud kodanike sõnavabadus ja teiseltpoolt õigus privaatsusele. Uute  internetipõhiste meediakanalite areng on pannud õigusteadlased, meediaettevõtted ja ühiskonna küsima,  kas tavapäraste regulatsioonivahenditega on võimalik sõnavabadust ja õigust privaatsusele tagada. Kujunemas on uus paradigma, kus mõlema põhiõiguse tagamine saavutatakse ühiskonnas horisontaalselt, kokkulepetena meediaettevõtete ja meedia tarbijate vahel, vastupidiselt vertikaalsele võimustruktuurile, mis tugineb käskude ja keeldude süsteemile.

http://www.lawandmedia.org/

ETIS

Mart Susi,

Tiina Pajuste

 

2015-2016