Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Teadusajakirjad

Teadusajakirjad

Ühiskonnateaduste instituut annab välja kolme avatud ligipääsuga eelretsenseeritavat teadusajakirja:

Studies of Transition States and Societies

Studies of Transition States and Societies (STSS) on kiirelt arenev avatud ligipääsuga interdistsiplinaarne siirdeühiskondade uurimisele keskenduv ajakiri. Ajakiri on ilmunud aastast 2009 ning juba viidatakse sellele mitmetes mainekates teadusajakirjades nagu näiteks Scopus, the Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, ProQuest, Central and Eastern European Online Library (CEEOL) ning International Political Science Abstracts (IPSA).

STSS eesmärgiks on suuremates sotsiaalteaduse valdkondades akadeemikute vahelise interdistsiplinaarse dialoogi tekitamine, keskendudes peamiselt sotsioloogia ning politoloogia küsimustele. Ajakirja fookuseks on transnatsionaalsed ühiskonnad, täpsemalt post-sotsialistliku piirkonna sotsiaalsed ja poliitilised muutused. Küll aga on sotsiaalteadustuslikke siirdeid puudutavate küsimuste temaatika rikastamiseks oodatud ka artiklid teistest regioonidest.

Ajakiri ilmub kaks korda aastas – kevadine number sisaldab politoloogia alaseid artikleid ning sotsioloogia valdkonna teemad avaldatakse sügiseti. Ühise teemavaldkonna artiklite kogumikud avaldatakse lisaks veel eriväljaannetena.

Ajakirja koduleht asub SIIN 

Acta Politica

Acta Politica Estica on avatud ligipääsuga (open access) eelretsenseeritav ajakiri, mis püüab pakkuda laiapõhjalist foorumit eestikeelsele poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonile kogu selle mitmekesisuses. Ajakiri ilmub alates aastast 2004 regulaarselt kord aastas (sügissemestril), aeg-ajalt ilmuvad ka temaatilised erinumbrid, millel on reeglina külalistoimetaja. Lisaks poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate aladistsipliinide (avaliku halduse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete) esindajatele on Acta Politica Esticasse oodatud ka teiste sotsiaalteadlaste (sh sotsioloogide, majandusteadlaste, õigusteadlaste, psühholoogide, demograafide, haridusuurijate) ning humanitaaride (sh keele- ja kirjandusteadlaste, kulturoloogide, semiootikute, ajaloolaste, filosoofide) kaastööd.

Poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate uurimisalade käsitluste (parteipoliitika, valitsus- ja omavalitsuspoliitika kujundamine, avalik arvamus, valimiskäitumine) kõrval on oodatud tööd eesti keeles vähem esindatud teemadel (sh poliitiline kultuur, kommunikatsioon ja identiteet, sotsiaalsed liikumised, poliitiline osalus, poliitikaanalüüsi metodoloogia, poliitiline filosoofia, poliitiline ajalugu, poliitilised ideoloogiad).

Lisaks algupärastele uurimusartiklitele avaldab Acta Politica Estica ka raamatuarvustusi, ülevaate-esseesid ja kommentaare ajakirjas seni ilmunud artiklitele. Samuti kajastab ajakiri nii rahvusvahelisi kui ka Eesti-siseseid poliitika ja valitsemise uurimisega seotud konverentse. Kõik ajakirjas ilmuvad uurimused läbivad toimetusepoolse esmase selektsiooni ning eelretsenseerimise.

Ajakirja koduleht asub SIIN 

East-West Studies

Ajakirja East-West Studies on avaldatud alates aastast 2007, alates aastast 2015 on see eelretsenseeritud teadusajakiri. Ajakirja eesmärgiks on tuua kokku erinevate sotsiaalteaduslike valdkondade spetsialistid – filosoofid, politoloogid, psühholoogid, majandusteadlased, rahvusvaheliste suhete ning teiste valdkondade sotsiaalteadlased, kelle huvid ületavad geograafiliste regioonide piirid. Ajakiri avaldab teoreetilisi, metodoloogilisi ja praktilisi originaalteoseid, pakkudes seeläbi sissevaadet inimkonda puudutavatest küsimustest.

Ajakiri East-West Studies ilmub regulaarselt kord aastas või üle aasta.

Ajakirja koduleht asub SIIN