Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Õppetöö - Tunniplaanid

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: STSTB-1 tähistab sotsiaaltöö BA I kursust)
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

Õppekavade nominaaljaotused

Bakalaureuseõpe
Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud Õppekava
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (õppetöö inglise keeles) KKLSB
Riigiteadused
Riigiteadused RIRIB
Haldus- ja ärikorraldus RIHKB
Poliitika ja valitsemine RIPGB
Sotsiaalkaitse
Sotsiaaltöö STSTB
Sotsioloogia
Sotsioloogia RASLB
Sotsiaalteadused KKSB
Õigusteadus

Õigusteadus

Õigusteadus (ingliskeelne)

AKOB

AKLB (Helsingi), AKLB (Tallinn) 

Magistriõpe

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud
Rahvusvahelised suhted RIRAM
Riigiteadused 
Haldusjuhtimine RIHJM
Politoloogia RIPOM
Riigiteadused RIRIM
Sotsiaalkaitse
Sotsiaaltöö STSTM
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse STSPM
Sotsioloogia
Sotsioloogia RASLM
Õigusteadus
Õigusteadus AKOM