Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Ühiskonnateaduste instituuti õppima asumiseks esitati üle 1600 avalduse

06.07.2017

Instituudi erinevatele õppekavadele laekus 5. juuliks üle 1600 avalduse, neist kõige rohkem (1200) bakalaureuseastme õppekavadele. Populaarsemateks BA õppekavadeks osutusid haldus- ja ärikorraldus ning õigusteadus (vastavalt 9,2 ja 8,6 kandidaati kohale).

Magistriastmes esitati üle 400 avalduse, kusjuures populaarseimaks magistriastme kavaks osutus sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse, kuhu esitati 3,5 avaldust ühele kohale.

Suurem huvi oli sisseastujatel ka sotsiaaltöö ja õigusteaduse kavade vastu, kuhu esitati  mõlemale võrdselt 2,4 avaldust kohale.

Kandidaatide vähesuse tõttu (4 avaldust) ei avata 2017/18 õa sotsioloogia magistriõppe vastuvõttu.

Doktoriõppesse esitati kuuele kohale 17 avaldust, populaarseim doktoriõppekava on riigi- ja poliitikateadused, kus ühele kohale konkureerib 9 kandidaati.

Soovin kõigile sisseastujatele edu eksamiteks!

Tuuli Oder

Ühiskonnateaduste instituudi õppejuht