Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Omavalitsuspäev toob kokku ametnikud, poliitikud ja teadlased

20.09.2017

26. septembril 2017 toimub Eesti II Omavalitsuspäev, mis on seekord pühendatud Eesti kohaliku omavalitsuse ja omavalitsusliitude taastamisele ja arengule aastatel 1989–2017.

Riigikogus on ette valmistamisel pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt saaks 1. oktoobrist, omavalitsuspäevast, riiklik tähtpäev.

Omavalitsuspäev on kujunemas uueks elujõuliseks koostöövormiks leiab Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne. Omavalitsuspäeva raames saavad arutada riigi- ja omavalitsuste esindajad ning teadlased valdkonna olulisi küsimusi ning on tunnustuseks omavalitsuste senisele ajaloole ja tegevusele.

Lääne pidas tähtsaks, et väärtustatakse senisest tunduvalt enam Eesti kogukondliku halduse ja omavalitsuste ajalugu ja kogemust, kuna Eesti riik kasvas välja omavalitsustest, millele omakorda pandi alus 151 aastat tagasi. Kaasaegse Eesti kohaliku omavalitsuse taastamise üheks väga oluliseks sündmuseks oli omakorda 1. oktoober  1990. aastal, kui omistati omavalitsuslik staatus esimestena Muhu vallale ning Kuressaare linnale. Arvestades eelnevat toimuski aasta tagasi Riigikogus Eesti I Omavalitsuspäev ja nüüd ollakse koos teist korda.  

Lääne jätkas, et ühtlasi oleks tegemist foorumiga, millel tutvustada laiemalt omavalitsuse olemust, probleeme ja tegevust – nii saaks efektiivsemalt kaasata kogu ühiskonda nii praeguste kui tulevaste väljakutsete lahendamisse ning oleks hea võimalus korraldada erinevaid üritusi valdades, linnades, maakondades ja kogu riigis ning samuti koolis ja külas – kõikides osapooltes, kes omavalitsuste tegevusega seotud ning valdkonda kaasatud. Mitmed omavalitsused on avaldanud juba soovi ise korraldada järgnevaid omavalitsuspäevi, näiteks Narva, Tartu, Pärnu linna, Harku valla juhid jt. Juba on hakatud mõtlema teemadele, mida koos riigi vastavate institutsioonide ja teiste huvitatud osapooltega asuda ette valmistama.

II Omavalitsuspäev on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning sellega märgitakse ära Eesti kohaliku omavalitsuse ja liitude taastamist ning arengut perioodil 1989-2017. Ette on valmistatud ka asjakohane kogumik, kus kajastatakse omavalitsuste taastamist, tegevust ja arengut ning samuti Omavalitsuspäevaga seonduvat. Kogumikus püütakse esimest korda Eestis teha ülevaade eeltoodud perioodi arengustest omavalitsustes ja nende liitudes. Koos riigi- ja omavalitsusliitude juhtidega on kogumikus avaldatud ka TLÜ rektori, Rektorite Nõukogu esimehe Tiit Landi tervitus. Lisaks kogumiku ühele toimetejale Sulev Läänele (koos Aadu Musta, Sulev Mäeltsemehe, Aivar Koka ja Sirje Ludvigiga) on autorite hulgas Kersten Kattai, Georg Sootla, Erik Terk ja Leif Kalev.

Lääne pidas suureks auks, et Omavalitsuspäeval osalevad ka meie lähinaabrite, Soome ja Läti parlamentide ja omavalitsusliitude esindajad, kellega seovad pikad ajaloolised koostöösidemed ja koos ollakse loonud ja arendanud kaasaegset Eesti omavalitsussüsteemi. Eriti tähtsaks pida Lääne, et Eestis arvestades teiste riikide kogemusi, ei tähendaks haldusreform üksnes piiride liitmist, vaid et vajalikud muudatused toimuksid kogu omavalitsuse süsteemis ning koos sellega kujuneksid välja tegelikud partnerlussuhted riigiga.

Ülikooli, omavalitsusliitude ja kõigi koostööpartnerite roll on siin väga suure tähtsusega ning Tallinna ülikool ja MTÜ Polis on selles osas seni paljuski olnud koordinaatori ja eestvedaja rollis.