Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Airi-Alina Allaste teistkordselt Euroopa Sotsioloogide Liidu juhtkomitees

02.10.2017

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia professor Airi-Alina Allaste valiti Ateenas toimunud Euroopa Sotsioloogide Liidu (European Sociological Association, ESA) 13. konverentsil ühenduse juhtkomitee liikmeks aastateks 2017-2019. Kokku kandideeris juhtkomiteesse 28 kandidaati, pea rekordhääli (358) kogus teiseks perioodiks kandideeriv professor Allaste.

Euroopa Sotsioloogide Liit on üle 2000 liikme koondav erialaühendus, mille tegevus on suunatud ühiskonnaalase uurimistöö, hariduse ja kommunikatsiooni edendamisele ning missiooniks on anda panus Euroopa arengutesse. ESA korraldab igal teisel aastal Euroopa sotsiaalteadlaseid ühendavaid konverentse ning iga-aastaselt doktorantide suvekoole.

Aastatel 2015-2017 osales Allaste juhtivkomitees olles rahvusvaheliste suhete ja doktoriõppe komitee töös, olles ühtlasi konverentsieelse doktorantide suvekooli vastutav organiseerija. 2017. aasta suvekoolis  ’Academic Journal Writing: Developing A Publishing Strategy’ oli mitmeid uuendusi, mis said doktorantidelt väga positiivse tagasiside. Suvekoolis keskenduti aruteludele ja retsenseerimistele, lisaks akadeemilise artikli ettevalmistamisele õppisid doktorandid uurimustulemuste esitamist laiemale publikule.