Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Justiitsministeerium kutsub osalema teadustööde konkursil

27.10.2017

Hea tudeng või teadlane!

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakond kutsub osalema 2017/2018. aasta era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursile

Iga arenenud õigussüsteemi tunnuseks on sisukad, aktuaalsed ja põnevad õiguslikud uurimused - tule anna oma panus Eesti õigussüsteemi arendamisse!

Teadustööde konkursi eesmärgiks on edendada era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealast teadus- ja arendustegevust ning teadusasutuste ja praktikute koostööd, innustada üliõpilasi ja teadlasi uurima era- ja avaliku õiguse ning õigusloomega seotud teemasid. Teadustöid koos konkursi statuudis nõutavate dokumentidega saab esitada 29. juunini 2018 e-posti aadressile info....at....just.ee.

Justiitsministeerium kuulutab parimad teadustööd välja 2018. aasta sügisel.

Autorite nõusolekul avalikustatakse parimad teadustööd Justiitsministeeriumi veebilehel, sobivuse korral on võimalus teadustöö põhjal avaldada artikkel ajakirjas Õiguskeel või Juridica ning soovi korral saavad parimate teadustööde autorid ka tööpraktika võimaluse Justiitsministeeriumis. Võimalusel premeeritakse parimaid teadustööde autoreid rahalise auhinnaga.

Täpsemate konkursi tingimustega ning konkursi teemadega saab tutvuda Justiitsministeeriumi veebilehel: https://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/oiguspoliitika/teadustoode-voistlus.