Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Harbiini Tehnoloogiaülikool (HIT) pakub vilistlastele stipendiume

21.02.2018

Harbiini Tehnoloogiaülikool (HIT) kutsub taotlema Hiina valitsuse stipendiumiprogrammi raames magistristipendiumi õppimiseks HIT Juhtimise Instituudis erialal “Avalike poliitikate analüüs ja hindamise nõustamine” 2018 sügisest. See programm on seotud ja toetab Hiina valitsuse nn. Siiditee strateegiat (One belt, one road).

Stipendium katab õppemaksu, tervisekindlustuse, elamukulu ja eraldab stipendiumi MA üliõpilastele
3000 RMB (orienteeruvalt on see Hiina keskmise palga tase, (1 EUR= 7,87 RMB)).

Detailsem info taotlemise tingimustest Harbiini Ülikooli ja esitatavatest dokumentidest.

TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi  soovituse saamiseks on vaja esitada e-meili teel tonurist....at....tlu.ee kuni 12.03 järgmised dokumendid:

Konkurentsivõimeliste taotluste esitajatega toimub vestlus 16.03.

Stipendiumi eraldamine eeldab HIT koostööpartneri TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi soovitusi, soovitus antakse kahele MA kandidaadile. (TLÜst soovituse saanud kandidaatide taotluste esitamise tähtaega on pikendatud 30. märtsini 2018.)

Lisainformatsioon taotlemise kohta: tonurist....at....tlu.ee

Õppeplaani koostamisel konsulteerige oma juhendajaga või Sootla.Georg....at....gmail.com

LisainfoThe Master Program of “One Belt One Road” Think-Tank for International Students