Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

ÜTI tippkeskuse teadlased tõid koju Eesti esimese COST projekti

24.04.2018

COST (European Cooperation in Science and Technology) on Euroopa vanim teaduse ja tehnoloogia valdkonna ühendus, mille eesmärk on soodustada interdistsiplinaarset koostööd ning lähendada teadlas- ja poliitikaringkondi. Seni on Eesti teadlased osalenud COST võrgustikes partneritena, ÜTI tippkeskuse koostatud projekt on esimene, mida juhitakse Eestist. Eesti Teadusagentuuri konsultandi Ülle Musta sõnul valiti 457 taotluse hulgast välja 39 edukat projekti. Seega oli konkurents väga tugev.

 Taotlus “Noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste transdistsiplinaarsed lahendused“ (Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth“ (YOUNG-IN) valmis sotsioloogide, riigiteadlaste ja demograafide koostöös ning loob suurepärase platvormi interdistsiplinaarsuse süvendamiseks TLÜ ühiskonnateaduste instituudi suundade ja keskuste vahel. YOUNG-IN koondab eri teadusdistsipliine esindavaid partnereid 17 riigist, Tallinna Ülikoolist on sellesse kaasatud lisaks projektijuht Anu Tootsile Triin Lauri ja Marge Unt ning mitmed teisedki tippkeskuse liikmed. Projekt vältab 4 aastat (2018-2021).

Projekti põhieesmärk on mõista, millised on noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste kujunemise mehhanismid ning leida poliitikaid nende kumuleeruvate halvemuste leevendamiseks. Peamine teaduslik väljakutse on avardada poliitikakujundajate teadmisi noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste põhjustest ning tõhustada nende teadmiste distsipliinide- ja riikideülest rakendatavust. Projekt üritab seni suhteliselt eraldiseisva noortepoliitika paigutada kaasaegse sotsiaal- ja hõivepoliitika põhivoolu lähenemistesse (nagu nt sotsiaalse investeeringu poliitikad). Tulemusena on võimalik kujundada holistlikke sekkumisviise noorte halvemusriskide leevendamiseks ilma et see tooks kaasa sotsiaalse ebavõrdsuse süvenemise.
   
COSTi projekti YOUNG-IN ning oma kogemust COST taotluse kirjutamisel tutvustavad asjaosalised IET avatud seminaril 14. mail 2018 kell 15.00, ruumis M-552.

Kõik on teretulnud kuulama ja küsima!