Esileht - ÜLIKOOL - Juhtimine - Juhtimismudel

Kolleegium

Kolleegium moodustatakse nõuandva koguna ülikooli operatiivseks juhtimiseks. Kolleegiumi tegevuse eesmärk on kujundada ühine aruteluruum rektoraadi liikmetele, üksuste juhtidele ja üliõpilaskonna juhatusele, kollegiaalsete seisukohtade kujundamiseks ning juhtimissoovituste andmiseks.

Kolleegiumi ettepanekud ja seisukohad on soovitusliku iseloomuga. Kolleegium:

  • osaleb ülikooli regulatsioonide väljatöötamises ja muutmises, sh senati otsuseid ning määruseid ettevalmistavates aruteludes;
  • analüüsib ülikooli arengukava elluviimiseks kavandatud tegevusi ja annab soovitusi ülikooli tegevuskava koostamiseks;
  • analüüsib ülikooli finantsilist seisu ja teeb ettepanekuid finantsilise jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  • analüüsib ülikooli tegevuskava ja eelarve täitmist ning annab tagasisidet, sh ülikooli aastaaruandele;
  • analüüsib akadeemiliste üksuste, asutuse ja tugiüksuste tegevuskavasid ja nende täitmist, eelarve täitmist ning annab soovitusi edasiste tegevuste kavandamiseks;
  • kujundab üksustevahelisi seisukohti operatiivsetes juhtimisküsimustes;
  • kavandab meetmeid ülikooli sise- ja väliskommunikatsiooni parendamiseks, sh üksustevahelise kommunikatsiooni toetamiseks;
  • annab rektoraadi liikmetele nõu ülikooli tegevust puudutavates küsimustes.
NimiAmetinimetus
Tiit Land rektor (esimees)
Priit Reiska õppeprorektor
Katrin Niglas teadusprorektor
Erika Löfström arendusprorektor haridusinnovatsiooni alal
Andres Jõesaar arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal
Peep Jonas kantsler
Katrin Saks Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktor
Peeter Normak digitehnoloogiate instituudi direktor
Kristi Vinter haridusteaduste instituudi direktor
Tõnu Viik humanitaarteaduste instituudi direktor
Ruth Shimmo loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor
Indrek Grauberg ühiskonnateaduste instituudi direktor
Heli Kaldas Haapsalu kolledži direktor
Silver Pramann Rakvere kolledži direktor
Andres Kollist Akadeemilise Raamatukogu direktor
Katrin Männik Avatud akadeemia juhataja
Liia Jaskeläinen / Anneli Levertand pearaamatupidaja või eelarve peaspetsialist
Eveli Ojamäe-Veider personalijuht
Tanel Mällo teadusosakonna juhataja
Helen Joost õppeosakonna juhataja
Britt Järvet üliõpilaskonna juhatuse esimees