Esileht - ÜLIKOOL - Juhtimine - Juhtimismudel - Senat

Senat

Senat on Tallinna Ülikooli kollegiaalne otsustuskogu, kuhu kuuluvad ametikoha järgi rektor, prorektorid ja valdkonnajuhid, valitavate liikmetena õppejõudude ja teadustöötajate esindajad ning üliõpilaste esindajad.

Senati pädevuses on võtta vastu ja teha muudatusi ülikooli alusdokumentides ja struktuuris ning teha otsuseid, mis reguleerivad ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevust ning eelarve kasutamist. Samuti on senati pädevuses valida ülikooli professoreid, juhtivteadureid, auliikmeid, audoktoreid ja auprofessoreid ning anda emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetusi.

Valdkondlikke küsimusi arutavad ja lahendavad senati juures tegutsevad alalised ja ajutised komisjonid.


Õppe- ja teaduskomisjon     Arendus- ja majanduskomisjon

Senati koosseis

NimiAmetinimetus
Senati liikmed:
Tiit Land rektor, senati juht
Priit Reiska õppeprorektor
Katrin Niglas teadusprorektor
Andres Jõesaar arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal
Peep Jonas kantsler
Tiina Hiob  Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Larissa Jõgi haridusteaduste instituudi professor
Mihkel Kangur loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsent, vanemteadur
Elina Kersa  üliõpilaste esindaja 
Tauri Kirsipuu  üliõpilaste esindaja
Eva Liina Kliiman üliõpilaskonna esindaja
Peeter Kondratjev Akadeemilise Raamatukogu esindaja
Karolin Kriiska üliõpilaste esindaja
Tõnu Laas loodus- ja terviseteaduste instituudi professor
Hele Leek-Ambur Haapsalu kolledži lektor
Madis Lepik digitehnoloogiate instituudi dotsent
Lisanna Ots üliõpilaste esindaja 
Hannes Palang humanitaarteaduste instituudi professor, juhtivteadur
Katrin Poom-Valickis haridusteaduste instituudi dotsent
Kristjan Port loodus- ja terviseteaduste instituudi professor
Mart Susi ühiskonnateaduste instituudi dotsent
Marek Tamm humanitaarteaduste instituudi vanemteadur, professor
Marge Unt ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur
Marko Vainu üliõpilaste esindaja
Piret Viires humanitaarteaduste instituudi professor
Sirje Virkus digitehnoloogiate instituudi professor
Hille Erik senati sekretär