Esileht - ÜLIKOOL - Meie inimesed - Elukestva õppe tunnustused - Aasta Koolituspartner

Aasta Koolituspartner 2016 - TIK

Aasta Koolituspartner 2016 Tallinna Inglise Kolledž on 2016.aasta vaieldamatult üks innovatiivsemaid koostööpartnereid, kes on võõrustanud oma koolis erinevatest kursustest osavõtnud õpetajaid.

__thumb_-2-Tallinna_Inglise_Kolledzhi väike.jpg

Foto: Wikipedia

MÕK-i rakendamine selles koolis toimub erinevates valdkondades: õppijakeskse keskkonna loomine koolis, lõimitud õpe, individuaalne lähenemine õppe- ja kasvatusprotsessis, k.a hindamissüsteemi rakendamisel, mitmekultuuriliste õppekavade väljatöötamine, andekate õpilaste toetamiseks mõeldud programmi kavandamine.

Seminaridel, mis toimusid Tallinna Inglise Kolledžis, tundsid osalejad enda sõnul nii mõnigi kord äratundmisrõõmu ja ahhaa-elamust. Tunnivaatlustel said nad näha, et mõni esialgu väga teoreetilisena tundunud mõte „hakkas elama“ ja „kippus omaks saama“. Seminari osalejate sõnul on see, mis esialgu tundus veidi võimatu, nüüd juba kas mingil tasemel kavandatud või juba lausa rekndatud oma kooli.Tallinna Inglise Kolledži eeskuju on innustav olnud paljudele õpetajatele.