Esileht - ÜLIKOOL - Meie inimesed - Elukestva õppe tunnustused - Aasta Koolitaja

Aasta Koolitaja 2016 Pille Murrik

Aasta Koolitaja 2016 - Pille Murrik, Rakvere kolledži eelkoolipedagoogika lektor ja koolitaja

__thumb_-2-Pille Murrik.jpg

Pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja ja superviisor Pille Murrik on Rakvere kolledži kauaaegne õppejõud, kes annab oma teadmisi edasi nii alushariduse pedagoogika kui ka sotisaalpedagoogika tudengitele. Üliõpilased hindavad Pillet kui suurepäraste kogemustega meister-õppejõudu, kellelt on õppida palju tööks ja eluks vajalikku. Väga kiidetakse ka praktiliste ülesannete suurt osa õppeprotsessis.

Pille Murrik on osalenud koolitaja ja nõustajana mitmetes Rakvere kolledži projektides. Suur roll oli Pillel SA Innove projekti „Õpetaja toimetulek ja efektiivne koostöö käitumisraskustega õpilastega“ koolituseprogrammi koostamisel ja läbiviimisel. Projekti raames viis Pille läbi  kaks õppepäeva teemadel „Süsteemse mõtlemise olulisus õpilase minapildi ja sotsiaalsete oskuste kujundamisel“ ja „Õpilaste vastutustunne ja koostööoskusi arendav suhtlemine“.

Praktikajuhendajatele suunatud projektis „Kuidas saada paremaks praktikajuhendajaks?“ viis Pille läbi suhtlemisoskuste koolituspäeva ja REGI projektis viis ta läbi neli teemaõhtut hargmaiste perede Eestis elavatele liikmetele.

Pille Murrik on ka kutseaasta (alustav õpetaja ja mentor) koolitaja Rakvere kolledžis.

Nii üliõpilased, kui ka koolitustel osalejad kiidavad Pille Murriku suurt kogemust ja oskust põimida teooria eluliste näidete ja ülesannetega. Rakvere kolledži töötajad tunnustavad Pillet kui abivalmis, koostööaldist ja alati kaasamõtlevat kolleegi.  Ta oskab oma erialaseid teadmisi ka igapäevaelus kasutada ja hea nõuga aidata hättajäänud kolleegi või tudengit.