Esileht - ÜLIKOOL - Meie inimesed - Vilistlased - Silmapaistvad vilistlased

Silmapaistvad vilistlased

Tallinna Ülikooli aasta vilistlane on kõrgeim tunnustus, mis omistatakse vilistlasele silmapaistvate saavutuste eest rahvusvahelise, riikliku ja/või kogukonna heaolu parendamise eest. Aasta vilistlase tunnustus omistatakse ühele isikule või isikute rühmale.

Tallinna Ülikooli silmapaistva vilistlase tunnustus antakse välja erakordse panuse või saavutuste eest ülikooli tegevusvaldkondades. Tunnustuse omistamisel hinnatakse professionaalsust, eetilisust ja uuendusmeelsust, panust ühiskonna ja ülikooli arengule kaasaaitamisel. Silmapaistvate vilistlaste tunnustusi võib omistada mitmele isikule või isikute rühmale.

Tallinna Ülikooli aasta vilistlase tunnustus:
AastaTunnustuse saajaLõpetamis-aastaAmet tunnustamise aasta seisugaTunnustuse põhjendus
2017 Triin Ruumet  2014 Režissöör Edukate ja rohkelt auhinnatud filmide loomise eest
2016 Kalev Pihl 2002 AS Sertifitseerimis-keskus juht Eesti elektroonilise identiteedi loomise ja digitaalallkirjastamise edendamise eest
2015 Filmi “Risttuules” meeskond ja režissöör Martti Helde 2011 Filmistuudio Allfilm režissöör Kõrgetasemelise kunstilise saavutuse ning vilistlaste ja tudengite koostöö edendamise eest
2015 Filmi "Nullpunkt" meeskond ja režissöör Mihkel Ulk 2010 Filmistuudio Allfilm režissöör Kõrgetasemelise kunstilise saavutuse ning vilistlaste ja tudengite koostöö edendamise eest
Tallinna Ülikooli aasta vilistlane 2016 nominendid:
AastaTunnustuse saajaLõpetamis-aastaAmet tunnustamise aasta seisugaTunnustuse põhjendus
2016 Kaia Köster 2005 Koolitusfirma Kasvuruum OÜ omanik ja koolitaja Panuse eest Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppekavade arendamisel, partnerkoolide koolitamisel ja alustavate õpetajate mõttetalgute korraldamisel 2015. aastal
2016 Neeme Lumi 1997 Kohila Gümnaasiumi direktor Värvilise müra teemalise doktoritöö eduka kaitsmise ja preemia eest üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 2015
2016 Nora Särak 2015 Filmirežissöör Rohkelt tunnustust pälvinud tudengifilmi „Valguseks/Valguseni/Valgusena“ loomise eest
2016 Kati Valma 2012 Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse peaspetsialist Väärtusliku panuse eest sotsiaalkaitse akadeemilise suuna arendus- ja teadustöös 2015. aastal

Tallinna Ülikooli silmapaistva vilistlase tunnustus:

AastaTunnustuse saajaLõpetamis-aastaAmet tunnustamise aasta seisugaTunnustuse põhjendus
2016 Janne Andresoo 1987 Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Silmapaistva panuse eest infoteaduse eriala edendamisse
2016 Jan Kaus 1995 Kirjanik Panuse eest eesti kultuurielu edendamisse
2016 Mart Kuurme 1997 Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja Pikaaegse eduka töö eest reaalainete õpetamisel ja valdkonna arendamisel
2016 Marje Paljak 1999 Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Pikaajalise ja väärtusliku panuse eest sotsiaalkaitse ja sotsiaaltöö kogukonna arengu suuna tegevusvaldkondades
2016 Matis Rei 2011 Helirežissöör, BFMi õppejõud Kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt hinnatud loomingu eest
2016 Teibi Torm 2011 "Tagasi kooli" algatuse juht Panuse eest Eesti õpetajahariduse edendamisse ja populariseerimisse
2015 Martin Ehala 1990 Tartu Ülikooli eesti keele didaktika ja rakenduslingvistika professor Panuse eest emakeeleõpetuse ja Tallinna Ülikooli arendamisel
2015 Andrei Ivanov 1998 Vabakutseline kirjanik silmapaistva loomingulise tegevuse eest
2015 Kadi Kruusma 2005 Rakvere Gümnaasiumi õppealajuhataja panuse eest Rakvere Gümnaasiumi kui omanäolise kooli ülesehitamisse ja kakskeelsete õpilaste ühisõppe arendamisse
2015 Rein Oselin 1991 Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor pikaajalise Virumaa hariduselu edendamise ning Järvamaa Kutsehariduskeskuse kui kaasaegse õppeasutuse arendamise eest
2015 Marko Reikop 1991 Eesti Televisiooni saatejuht-toimetaja sihipärase ja pühendunud töö ning professionaalsuse ja erapooletuse eest teleajakirjanikuna
2015 Darja Saar 2008 Telekanali ETV + peatoimetaja noorte ettevõtlikkuse arendamise eest koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursi ja arenguprogrammi ENTRUM loojana
2015 Marian Võsumets 2014 Tudeng.tv saatejuht ühiskonna valupunktide ja aktuaalsete küsimuste käsitlemise eest teleajakirjanikuna
2015 Anu Välba 1998 Eesti Televisiooni saatejuht-toimetaja pühendunud ja kõrge ajakirjanikueetika ning erapooletu ja positiivse hoiaku eest teleajakirjanikuna
2014 Uno Veismann 1957 Tartu Observatooriumi vanemteadur ja Tartu Ülikooli emeriitdotsent Loodusteaduste pikaajalise populariseerimise eest
2014 Toomas Tõnise 1976. Eesti Olümpiakomitee asepresident Intelligentse vaimu ja kehakultuuri arendamise eest kogu riigi hüvanguks
2014 Toomas Luhats 2001 Elioni nutiTV hankejuht Koolielu tutvustava ja haridust edendava tegevuse eest Eesti meedias
2014 Toomas Kruusimägi 1986 Inglise Kolledži direktor Pikaajalise inglise keele ja kultuuri populariseerimise ning hariduselu edendamise eest
2014 Jürgen Rooste 2012 Vabakutseline kirjanik ja luuletaja Aktiivse eesti kirjanduselu korraldamise ja silmapaistva loomingulise tegevuse eest
2014 Anneli Aken 2005 Dirigent ja koorijuht Saksamaal Kultuuri ja hariduse mitmekülgse  edendamise eest
2014 Peeter Sipelgas 2001 Teadmiskeskuse juht ja õpetaja Viimsi Keskkoolis Hariduselu edendamise ja teaduse populariseerimise eest
2014 Helmen Kütt BA 2001

MA 2003

EV sotsiaalkaitseminister (alates 26.03.2014) Silmapaistva eeskuju eest erialases töös sotsiaalhoolekande ning sotsiaalpoliitika valdkondades
2014 Elle Jürgenson 2007 Afganistani missioonidel evakuatsioonigrupi ülem ning kontingendi meedik Panuse eest erialases töös militaar- ja julgeoleku valdkonnas 
2014 Mart Kangro 1996 Keskendub omaenda koregraafilistele töödele Inimkeha ning liigutuse tähendustele keskendumise eest nii teatris kui semiootilises aegruumis