Esileht - ÜLIKOOL - Meie inimesed - Vilistlased - Silmapaistvad vilistlased

Janne Andresoo

Janne Andresoo on Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor, digitehnoloogiate instituudi nõukogu liige ning Tallinna Ülikooli doktorant. Ta on viinud läbi kursusi ülikooli õppekavade raames ja ka kutsekoolitust, osalenud kutsestandardi väljatöötamisel, kuulunud mitmetesse otsustuskogudesse varasemates ja praeguses TLÜ struktuuriüksuses. 1994. aastast on ta töötanud ülikoolis osakoormusega lektorina, õpetades ainekursusi „Teavikute kirjeldamine”, „Multimeedia ja elektrooniline kirjastamine”, „Teabekorraldus ja -vahendamine”, „Infosüsteemid ja -võrgud”, „Elektroonilised võrguväljaanded rahvusteavikuna”. Andresoo on kaheteistkümne kaitstud bakalaureuse- ja nelja magistritöö juhendaja.

Rahvusraamatukogu direktorina populariseerib ta eriala nii meedias kui ka igapäevases tegevuses. Ta lööb alati kaasa kohtumistel vilistlastega, eriala tutvustavates videotes, ühisprojektides, on väga, väga aktiivne vilistlane.