Esileht - ÜLIKOOL - Pressikeskus - Avalikud sündmused

Projekti "Tervise ilmajaam - koolitused kogukondadele" lõpukonverents

Toimub: 18.09.2015, kell 10:00-16:30
Koht: Tallinna Ülikool, ruum A-002 (Astra hoone)

18. septembril Tallinna Ülikoolis korraldatav konverents võtab kokku perioodis 01.08.2014.-31.12.2015 elluviidava projekti senised põhitulemused. Projekt (sh konverents) on finantseeritud Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Rahvatervis“ 3. taotlusvooru „Tervist edendavad sotsiaalkampaaniad ja koolitused“ vahenditest.

Konverentsi kava
Konverentsi kutse

Lühiülevaade projektist

  • Projekti eesmärgiks on olnud parendada kogukonna elanike vaimset ja füüsilist keskkonda läbi kohaliku tasandi tervisedendsue võrgustike liikmete teadlikuma ja võimestavama tegevuse tervisedenduses. Selleks on läbi viidud koolitused tervisedenduse valdkonnas tegutsevatele koolitajatele ja spetsialistidele ning välja töötatud juhendmaterjal sõltuvusainete tarvitamise ennetamiseks ja tervisedendamiseks kogukonnas.
  • Koolituse üheks väljundiks on olnud ka proaktiivsete kogukondlike tegevuskavade loomine ja kogukondlike projektide algatus, et seeläbi parendada vaimset ning füüsilist elukeskkonda kogukondades.
  • Tallinna Ülikooli instituutidele on projektis partneriteks olnud: Eötvös Loránd University (ELTE), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Eesti Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)

Kontakt

Projektijuht:
Marju Medar
marju.medar....at....tlu.ee
http://skoop3.ee/Terviseilmajaam/