Esileht - ÜLIKOOL - Pressikeskus - Avalikud sündmused

Avalik loeng: Avaandmetest avatud infoühiskonnani

Toimub: 21.09.2016, kell 14:00-16:00
Koht: M-648 (Senati saal)
Sel nädalal on Eestis Open Knowledge International asutaja ja Cambridge'i Ülikooli majandusdoktor Rufus Pollock. Ta peab 21.09 kell 14 Tallinna Ülikooli senati saalis loengu "Avaandmetest avatud infoühiskonnani". Loeng toimub inglise keeles.
Neljapäeval, 22.09 kl 18 avab ta õiguskantsleri ruumides (Kohtu 8) kohalike ekspertide osalusel arutelu avatud teadmuse reformide rolli üle infoühiskonnas.

Rufus Pollock on huvitatud kohtumisest inimestega, kes on tegelenud uurimustöö, poliitikakujunduse või aktivismiga majanduse, innovatsiooni ja intellektuaalomandi põimunud valdkondades. Lisaks Open Knowledge eestvedamisele ja ettevõtlusele on ta teinud koostööd organsatsioonidega nagu Creative Commons, FFII, Open Rights Group ja ta on partner Cambridge'i Ülikooli Info- ja Intellektuaalomandi Õiguse Keskuses. Ka nõustab ta valitsusi avaandmete ja infopoliitika teemadel.

Eesti külastamise on Rufusel olnud huvi tõttu meie e-riigi reformide vastu juba pikemat aega ja korraldajatel ei olnud raske teda veenda septembris mõned päevad Tallinnas veetma, et ise olukorraga tutvuda ning kontakte luua. Ametlikult viibib ta Eestis Riigikantselei kutsel ja peab avakõne OECD esindajate kohtumisel.