Esileht - ÜLIKOOL - Pressikeskus - Avalikud sündmused

Avatud seminar „Linking pension age to life expectancy“

Toimub: 18.01.2017, kell 14:00-17:00
Koht: M-552


TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse (IET) avatud seminar „Linking pension age to life expectancy“ toimub 18. jaanuaril 2017, 14.00-17.00 ruumis M-552.

Seminar keskendub küsimustele, mis on seotud pensioniea sidumisega oodatava elueaga, ja on seega jätkuks sügisel toimunud IET avatud seminarile vananemise teemal.

Vabariigi Valitsus langetas 3.novembril 2016 kabinetinõupidamisel põhimõttelise otsuse siduda Eestis aastast 2027 pensioniiga oodatava elueaga. Sarnast printsiipi on otsustanud rakendada mitmed teised Euroopa riigid (Soome, Taani, Holland, Itaalia, Suurbritannia, Slovakkia, Portugal, Kreeka, Küpros). Pensioniea sidumine oodatava elueaga on rahvastikuandmete põhine poliitikameede, nn automaatne kohandamismehhanism, mis jooksvalt kohandab pensionisüsteemi demograafiliste arengutega, eesmärgiga suurendada süsteemi jätkusuutlikkust.

IET jaanuarikuu avatud seminar keskendub sellise poliitikamuudatusega seotud analüütilistele küsimustele, käsitledes rakendamise ja monitooringuga seotud andmevajadusi ja metoodilisi küsimusi – millistele rahvastikuandmetele tuginetakse ja milline on sidumise täpsem metoodika ning vaadates vastavat poliitikaanalüüsi – millised on sellise poliitikameetme oodatavad mõjud ja kõrvalmõjud erinevatele rühmadele.

Seminari juhatab sisse Lauri Leppik TLÜ Eesti demograafia keskusest, selgitades miks antud teema on aktuaalne ja esitades lühikese ülevaate riikide praktikatest, EL ja OECD poliitika soovitustest, olulisematest uuringutest ja analüüsidest. Seejärel saab sõna külalisesineja Dr. Jukka Lassila Soome majandusuuringute instituudist (Research Institute of the Finnish Economy/Elinkeinoelämän tutkimuslaitos), kes oma ettekandes „Linking pension age to life expectancy“ tutvustab Soomes vastava teema uuringuid ja analüüse. Seminari teine pool hõlmab avatud diskussiooni rahvusvahelise, sh Soome kogemuse õppetundidest Eesti jaoks nii poliitika kujundamise kui poliitikaanalüüsi aspektist. Arutelu juhatab sisse ja juhib Lauri Leppik.

Seminari kutsutud välisesineja sotsiaalteaduste doktor Jukka Lassila on Soomes uurinud pensioniea sidumist oodatava elueaga ning on kirjutanud sel teemal ka mitmeid teadusartikleid ja uuringuraporteid. Loe ka raportit „Linking retirement age to life expectancy – what happens to working lives and income distribution?“.

Seminari töökeel on inglise keel. Seminarile on oodatud osalema esindajad erinevatest ministeeriumitest ja teadlased ning doktorandid Tallinna Ülikoolist. Vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 11. jaanuaril 2017 siin

Programm:

14.00 – 14.15 Welcome and introduction of the seminar theme by Lauri Leppik, Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies, senior research fellow

14.15 – 15.15 Presentation „Linking pension age to life expectancy“ by Jukka Lassila, Research Institute of the Finnish Economy/Elinkeinoelämän tutkimuslaitos), senior researcher

15.15 – 15.45 Coffee break

15.45 – 17.00 Discussion, moderated by Lauri Leppik, Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies, senior research fellow