Esileht - ÜLIKOOL - Pressikeskus - Avalikud sündmused

Poola Vabariigi Suursaatkond Tallinnas esitleb 'Visegradist Visegradini' avamine

Toimub: 08.03.2017, kell 12:00 - 10.03.17 12:00
Koht: Teadlaste Foorum

Naistepäeval, 8 märtsil kell 12 külastavad Tallinna Ülikooli nelja riigi suursaadikud: Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia. Külalisi tervitab rektor prof Tiit Land ning ühtlasi räägib iga suursaadik paari sõnaga koostööprojektist. Visegrádist Visegrádini

Ühine pärand. Ühine tulevik.


15.veebruaril 1991. allkirjastasid Tšehhoslovakkia president Václav Havel, Ungari peaminister József Antall ja Poola president Lech Wałęsa vastastikuse koostöö lepingu. Kohtumine toimus Ungari väikelinnas Visegrádis. Paik polnud valitud juhuslikult - see oli seotud 1335. a. ja 1338. a. siin toimunud Tšehhi, Poola ja Ungari kuningate kohtumisega.
Visegrádi grupp (V4) on nelja Kesk-Euroopa riigi - Tšehhi, Poola, Ungari ja Slovakkia - mitteformaalne ühendus. Neid maid ühendab mitte ainult geopoliitiline asukoht, vaid eelkõige kultuuri-, ajalooja majanduslik pärand. Kokkuleppe eesmärgiks on koostöö süvendamine ning üksteise toetamine rahvusvahelisel areenil.

Aastast 2004 on kõik V4 riigid Euroopa Liidu liikmed, seega on Visegrádi grupp tähtsaks foorumiks, et konsulteerida seisukohti ja vahetada kogemusi.

Näitus Visegradist Visegradini on püüe kujutada suhteid Visegrádi riikide vahel alates 1335. a. kohtumisest kuni ühisdeklaratsiooni allkirjastamiseni 1991. a.

See tutvustab mitmeplaanilist koostööd, mis pikkade sajandite jooksul toimus poliitika, religiooni, kultuuri, kunsti, teaduse ja majanduse vallas, samuti meie ühiskondade ning rahvaste jaoks ühiseid ajaloosündmusi nagu võitlus türklaste vastu, rahvavabastussõjad, II maailmasõda, vastupanu kommunistlikele võimudele ning murranguline 1989. a.
Poola Rahvusarhiivi ning selle juures tegutseva ühingu poolt koostatud näitus koosneb 21 stendist ja tugineb peamiselt Tšehhis, Poolas, Ungaris ja Slovakkias kogutud arhiivimaterjalidele. Ära on kasutatud ka muuseumides, raamatukogudes ja teistes kultuuri- ning teadusasutustes leiduvaid materjale.

Tekstid valmistati ette viies keeleversioonis - inglise, tšehhi, poola, ungari ja slovaki.

Näituse esmakordne pidulik avamine oli 18. veebruaril 2016 Staszici palees Varssavis. Koos piduliku avamisega toimus seminar, mille ajal Tšehhist, Ungarist ja Slovakkiast kutsutud külalised tutvustasid oma esinemistes ühise ajaloo uurimise allikaid. Kavas on järgmised selle näituse esitlused Tšehhimaal, Poolas, Ungaris, Slovakkias ja teistes maades, s.h. Eestis ja Soomes.

Näitusematerjalid valiti välja Tšehhi, Poola, Ungari ja Slovakkia arhiiviühingute poolt. Autorid ja teostajad annavad endile aru, et siin esitatud materjal seda ebatavaliselt laia teemat veel ei ammenda, ent loodavad, et see saab olema inspiratsiooniks järgnevatele uuringutele Visegradi grupi riikide ühise ajaloo teemadel.

Näitust kaasrahastati Visegrádi Fondi ning PV Välisministeeriumi vahenditest.