Esileht - ÜLIKOOL - Pressikeskus - Avalikud sündmused

Seminar: ADAPTER, EASi osakud ja nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Toimub: 22.03.2017, kell 13:00-15:00
Koht: Tallinna Ülikool, M-649

22. märtsil kell 13-15 toimub Avatud akadeemia eestvedamisel seminar, kus jagatakse teadlaste ja ettevõtete koostöökogemust seoses ADAPTERi ja EASi osakute ja Archimedese nutika spetsialiseeriumise rakendusuuringutega

Jagatakse viimase poolaasta kogemusi ning ootatud on osalejate tagasiside oodatavate tulemuste ja tööprotsesside arendamiseks. Lisaks tutvustatakse mai lõpus toimuva õppereisi programmi Saksamaale, kus on võimalik osaleda huvitatud tudengitel, teadlastel ja tugipersonalil.

Päevakava:

  • ADAPTER. Esimese poolaasta kogemus, päringute arv ja neile vastamise protsess, päringute kvaliteet ja tase, tulemused (Ingrid Hindrikson)
  • Kogemuse jagamine. (akadeemilised üksused)
  • EASi osakud. Kogemus ja korraldus (Ingrid Hindrikson, akadeemiliste üksuste esindajad)
  • Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud. Kogemus ja korraldus (Külliki Tafel-Viia)
  • Plaanitav õppereis Saksamaale mai lõpus 2017.a. Ülikooli ja ettevõtte koostöö läbi praktiliste näidete, programmi tutvustamine ja huviliste (tudengid, teadlased, teaduskoordinaatorid, tugid) kaasamine (Katrin Männik, Ingrid Hindrikson)

Palume registreeruda:  

Katrin Männik, katrin.mannik....at....tlu.ee