Esileht - ÜLIKOOL - Rahvusvaheline koostöö - Võrgustikud

Võrgustikud

18. septembril 2009 kirjutas Tallinna Ülikool alla rohkem kui 600 ülikooli ühendavale Magna Charta Universitatumile, mis on aja jooksul kujunenud olulisimaks ülikoolide põhimõtteid ja väärtusi kujundavaks dokumendiks. 

Novembris 2006 võeti Tallinna Ülikool vastu Euroopa Pealinnade Ülikoolide Ühendusse UNICA, mis koondab 120 000 töötajat ja 1,5 miljonit üliõpilast 44st Euroopa pealinna ülikoolist. Ühenduse eesmärk on liikmesülikoolide vahel akadeemilise integratsiooni ja koostöö edendamine, Bologna protsessi arengute tagantlükkamine ning Kesk- ja Ida-Euroopa  ülikoolide integreerimine Euroopa kõrgharidusruumi. UNICA vahendab oma liikmetele infot Euroopa initsiatiividest ja programmidest ning pakub neile abi ja tuge koostööprojektide elluviimisel.  Aastatel 2007 - 2013 oli Tallinna Ülikooli professor Rein Raud UNICA juhtkomitee liige, tema vastutusvaldkondadeks olid rahvusvahelistumine ja mobiilsus. Eestist osaleb UNICAs veel Tallinna Tehnikaülikool.

Alates 2004. aastast on Tallinna Ülikool Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni EUA liige. Ühenduse missioon on Euroopa kõrghariduse ja teadustöö järjepidev edendamine. Selle saavutamiseks toetatakse aktiivselt liikmete püüdlusi täiustada ja parendada õpetamise, õppimise ja uurimistöö kvaliteeti ning ülikoolide panust ühiskonda. 

2008. aastast kuulub Tallinna Ülikool ka samal aastal loodud EUA doktoriõppe nõukokku EUA-CDE. Selle nõukogu missiooniks on panustada doktoriõppe ja doktorantide koolituse  arendamisse, edendamisse ja parendamisse Euroopas, eesmärgiga  muuta need nähtavamaks nii Euroopas kui rahvusvaheliselt.   

Tallinna Ülikool liitus Euroopa mobiilsete teadlaste võrgustikuga ERA-MORE 2004. aastal ja on üheks selle tugikeskuseks Eestis. Keskuste eesmärgiks on nõustada välisteadlasi ja -õppejõude kohaliku elukorraldusega seotud küsimustes. Alates 2008. aastast kannab võrgustik ja selle portaal nime EURAXESS. Tänapäeval kuulub võrgustikku üle 250 keskuse 40 Euroopa riigis. Üle-euroopalise võrgustiku keskportaalis on info koondatud teemaplokkide kaupa: tööpakkumised, teenused, teadlaste õigused ning kontaktid väljastpoolt Euroopat. Eesti EURAXESS võrgustikku koordineerib Eesti Teadusagentuur koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Eestisse saabuvate välisteadlaste jaoks on loodud veebileht ja koostatud juhendraamat

Läänemere Ülikoolide Programm BUP on koostöövõrgustik, mis ühendab Läänemere regioonis asuvaid ülikoole ja kõrgharidusasutusi. Programm keskendub  regiooni jätkusuutliku arengu, keskkonnakaitse ja demokraatia küsimustele, eesmärgiga toetada ülikoolide juhtivat rolli nendes arengutes. Selleks on ülikoolid töötatud välja mitmeid spetsiaalseid kursuseid ja osalenud koostööprojektides koos kohalike omavalitsustega. Tallinna Ülikool on võrgustiku liige alates 1993. aastast. Võrgustiku tööd koordineerib Uppsala Ülikool.

Koostööd võrgustikega koordineerib:
Kätlin Keinast
Rektoraadi büroo
Tel: 6409 123 
e-mail: katlinke....at....tlu.ee