Esileht - ÜLIKOOL - Üldtutvustus - Avalikud sündmused

HTI teadusseminar "Subjektiivne heaolu kooli kontekstis: sisu, roll ja mõjurid"

Toimub: 15.02.2018, kell 14:00-17:00
Koht: TLÜ, A-346

15. veebruaril kell 14 toimub ruumis A-346 järjekordne HTI teadusseminar. Seekordse seminari teemaks on "Subjektiivne heaolu kooli kontekstis: sisu, roll ja mõjurid". Seminari viivad läbi Kirsti Rumma, Merlin Linde ja Mati Heidmets.

Seminaris võetakse vaatluse alla nii õpetajate kui õpilaste subjektiivne heaolu (subjective well-being) koolis, selle olulisus ja erinevad käsitlused. 2017. aasta kooliuuringu tulemustele toetudes otsitakse vastuseid järgnevatele küsimustele:

  • mil määral ennustavad õpetaja heaolu (enesetunnet) koolis õpetaja isikut kirjeldavad tunnused (vanus, staaž õpetajana), mil määral tema töökeskkond ja töötingimused (kooli suurus, kooli juhtimine, palk, koormus), mil määral õpetaja enesetaju (psühholoogiline võimestatus);
  • mil määral ennustavad õpilase subjektiivset heaolu (koolirõõmu) tema hinnangud​ õpikäsitusele, tajutud koolikliima ja tajutud õiglus koolis, õppeedukus (hinded), enesetaju (psühholoogiline võimestatus).