Esileht - ÜLIKOOL - Üldtutvustus - Avalikud sündmused

ÜTI teadusseminar Inside Erasmus

Toimub: 14.03.2018, kell 16:00-18:00
Koht: M-213

14. märtsil toimub järjekordne ühiskonnateaduste instituudi teadusseminar "Inside Erasmus: What mobility means for young people and for the EU?". Ettekande teeb sotsioloogiaprofessor Airi-Alina Allaste. 

Noorte mobiilsus hariduse, koolituse ja muudel eesmärkidel kasvab ülemaailmselt. Euroopas viiakse ellu mitmeid programme, mille eesmärk on kasvatada ühtekuuluvust, Euroopa ideed ja solidaarsust. Vabadus liikuda riigist riiki on üks Euroopa Liidu peamisi väärtusi, mistõttu on Euroopasisese mobiilsuse kvaliteedi tõstmiseks investeeritud miljardeid. Erasmus+ raamistikku võib vaadata kui tudengimobiilsuse platvormi, kuid selle suurim eesmärk on õpetada noortele, mida tähendab olla Euroopa ja maailma kodanik.

Airi-Alina Allaste ettekanne tõukub peagi ilmuvast kollektiivsest monograafiast "Mobility, Education and Employability in the European Union", mis annab sissevaate Erasmuse programmi. Monograafia sisend on saadud kvalitatiivsetest intervjuudest sihtgruppide ja noortega Eestis, Saksamaal, Itaalias, Poolas ja Portugalis. Ettekandes tutvustab Airi-Alina Allaste kõrgharidus- ja noortesektori sihtgruppide ning tudengite vaateid. Esitlus keskendub noortele, kes on läbinud kodanikuaktiivsuse teemalise noortevahetuse (üks Euroopa taseme peamisi noortepoliitka eesmärke) ning analüüsib, kuidas nende arvates mõjutas noortevahetus nende suhtumist kodakondsusesse.

Ettekanne toimub inglise keeles. 

Kohtumiseni!

Jälgi üritust facebookis.