Esileht - ÜLIKOOL - Üldtutvustus - Ülikool arvudes

Ülikool arvudes

seisuga 31.12.2016
Töötajate arv (täistööaja arvestuses) 837
sh akadeemilised töötajad  409
sh tugitöötajad 428
Välisõppejõudude ja -teadustöötajate osakaal  11,1%
Üliõpilaste arv  8141
sh rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõpe 5097
sh magistriõpe 2681
sh doktoriõpe 363
Tasemeõppe välisüliõpilaste osakaal  8,7%
Täienduskoolitusel osalenud õppijate arv 13073
Publikatsioonide arv 1219
sh kõrgetasemelised 524
Õppekavade arv  117
sh rakenduskõrgharidusõpe 6
sh bakalaureuseõpe 40
sh magistriõpe 57
sh doktoriõpe 14
Akadeemiliste üksuste arv  8
Finantsid
Tegevustulud (mln eurot) 37,1
Tegevuskulud (mln eurot) 34,2