Esileht - ÜLIKOOL - Pressikeskus - Avalikud sündmused

Uus Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Toimub: 06.11.2013, kell 13:00-15:00
Koht: Tartu

Kolmapäeval, 6. novembril 2013 kell 13.00 esitlevad Tartu ja Tallinna ülikooli haridusteadlased Tartu ülikoolis (Salme 1a õppehoone aula) uut Eesti Haridusteaduste Ajakirja, mis kajastab kõrgetasemelisi empiirilisi uurimusi ja teoreetilisi ülevaateartikleid haridusteadustest ja sellega seotud valdkondadest. Esimese erinumbri fookuses on õpetajakoolitus ja kõrgkoolipedagoogika.

Ajakirja vastutava toimetaja Krista Uibu sõnul on eestikeelne teadusajakiri vajalik, et juurutada ja arendada eestikeelset erialaterminoloogiat, kindlustada omakeelse haridusteaduse kestvus ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti pedagoogikateadlaste järelkasvu.

Ajakirja põhitaotluseks on avaldada eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses. Ajakirjaga soovitakse luua eestikeelne avaldamisruum noorteadlastele ja julgustada kirjutama eesti keeles.

Rahvusvahelise teadusruumi laiendamiseks koostatakse eestikeelsetest käsikirjadest pikemad ingliskeelsed resümeed, mis avaldatakse ajakirjas eraldi osana.

Esimene number keskendub õpetajakoolitusele ja kõrgkoolipedagoogikale ning toimetajateks on Tartu ülikooli haridusteaduste vanemteadur Äli Leijen, kõrgkoolipedagoogika dotsent Mari Karm ja üldpedagoogika professor Edgar Krull.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga. Kolleegiumisse kuulub 21 liiget, nende hulgas tuntud haridusteadlased nii Tartu ja Tallinna ülikoolist kui ka erinevatest Euroopa ning Ameerika ülikoolidest. Kolleegiumi esimees on Taani Aalborgi ülikooli kultuuripsühholoogia professor Jaan Valsiner.

Ajakiri ilmub Tartu ülikooli kirjastuse väljaandena ja on avatud publitseerimise platvormil Open Journal Systems (OJS). Ilmumissagedus on kaks numbrit aastas. Välja antakse nii vaba- kui ka erinumbreid. Ühes ajakirjas ilmub 7-8 teadusartiklit ning kuni kaks eesti keeles avaldatud välisautori artiklit. Rubriigis „Raamatututvustus” ilmuvad arvustused uuema haridusteaduste kirjanduse kohta.

Ajakirja väljaandmist toetab SA Archimedese programm Primus, mida rahastab Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfond.

Lisainfo: 

Liina Raju

Tel: 730 0328

Mob: 5349 9250