Esileht - Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus

Keskusest

Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus sotsiaalteaduslik interdistsiplinaarne teadus- ja arendusasutus, mis teostab teadusprojekte.

Keskuse ajalugu algas 4. oktoobril 1988. aastal Eesti NSV Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi nime all koondades endiseid Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi ja Majanduse Instituudi töörühmi. 2015. aastal loodi keskus seni tegutsenud Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi baasil.

Keskuse töötajad osalevad arvukates Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes teadusprojektides. Meie teadurid on tegevad ekspertidena ühiskonnaelu analüüsimisel ja kujundamisel.

Võta ühendust:

Telefon: (+372) 6199 860 
E-post: rasi....at....tlu.ee

WEBMAIL (IISS)

WEBMAIL (TLÜ)