Analüüs

Kvaliteedinõuded e-kursusele analüüsi etapis:
  • Kursus vastab sihtrühma vajadustele ja võimalustele;
  • Kursusel on eesmärk ja õppijakeskselt sõnastatud õpiväljundid;
  • E-õppe vormi kasutamine kursusel on põhjendatud;
  • Kursuse sisu vastab kursuse õpiväljunditele ning arvestab e-õppe kontekstiga.