e-kursuse kvaliteet

E-kursuse kvaliteedi kohta esitatakse materjalis lühidalt kõigis e-kursuse väljatöötamise etappides olulisim.

Paralleelselt kokkuvõttega igas e-kursuse ülesehitamise etapis tehtavaga tuuakse näiteid Moodle vahenditest ja võimalustest, mida mingiks tegevuseks ja kvaliteetse e-kursuse ülesehitamiseks oleks soovitatav ja võimalik kasutada.