Kvaliteetse e-kursuse loomise A ja O

Koostatud materjalis tuuakse lühidalt välja kvaliteetse e-kursuse loomise etapid koos näidete ja soovitustega Moodle õpikeskkonna vahendite kasutamise võimalustest kvaliteetse ja õppijasõbraliku e-kursuse loomisel.

Kvaliteetse e-kursuse oluliseks osaks on õppejõu ülesseatud materjalid, nii õpijuhised kui ka õppematerjalid. Saate tutvuda soovitustega õpijuhiste ja õppematerjalide ning loengute veebipõhiseks edastamiseks.

Saate tutvuda koolitustega, mille materjalid on veebis ja mida saab ka iseseisvalt uurida.

Käesoleva materjali koostamisel on kasutatud abi:

1. e-kursuste kvaliteedi mõistete seletamisel programmi Primus toel E-Õppe Arenduskeskuse poolt väljatöötatud materjali: "Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks".

2. Tallinna Ülikooli e-õppe keskuse haridustehnoloogide poolt koostatud koolitusmaterjalid, millest videokoolituse, eXeLearningu kasutamine ning ekraanivisioonide koostamine on K. Eskla koostatud.

3. Õpiobjektide nõudmised TLÜs, K. Eskla

Autor: Krista Eskla, Tallinna Ülikooli e-õppe keskuse haridustehnoloog, e-post: kristae@tlu.ee