Kursuse väljatöötamine

Kvaliteedinõuded e-kursusele väljatöötamise etapis:
  • Kursus on hästi struktureeritud ja lihtne kasutada;
  • Õppematerjalide esitamisel kasutatakse õpiväljundite saavutamiseks sobivaid meediume (nt tekst, pildid, animatsioonid, audio, video jm);
  • Väljatöötatud õppematerjalid vastavad õppematerjalide loomise headele tavadele;
  • Kursuse materjalide edastamisviis vastab õppijate vajadustele ja tehnilistele võimalustele;
  • Kursuselt viidatud veebipõhine kirjandus on kättesaadav;
  • On olemas põhjalik õpijuhis;
  • Õpikeskkonna kasutamine ei nõua eraldi tasulise lisatarkvara soetamist;
  • Õppijaid on teavitatud õpitulemustest (hinded, punktid) ja nende edastamise põhimõtetest;
  • Kursust testitakse enne reaalses õppeprotsessis kasutamist.