Kursusele hinnangu andmine

Kvaliteedinõuded e-kursusele hinnangu andmise etapis:
  • Kursuse käigus tehakse märkmeid kursuse edasise parandamise eesmärgil;
  • Toimub kursuse hindamine õppijate ja kursuse läbiviijate poolt;
  • Õppijate antud tagasisidet arvestatakse kui toimub kursuse edasine arendamine.