Moodle

Kui kasutad Moodle õpikeskkonda, siis mõtle e-kursuse sihtrühmale ja sellele, millised on nende tehnilised võimalused. Võimalusel kasuta õppematerjalide esitamisel Moodle's erinevaid meediaid ja ära unusta lisamast selgitusi õppijale, millist tarkvara ja riistvara on vaja materjalide lugemiseks. Soovitatav on alati esitada ka materjalide printversioon nt pdf-formaadis.
 • Moodle's esitatakse õppijale arusaadavd õpiväljundid:
  • kursuse sissejuhatavas moodulis kursuse õpijuhisena (tegevuskavana);
  • kursuse lühiselgitus ja põhjendus esitatakse samuti sissejuhatavas moodulis;
  • täidetakse õpetajana kursuse seaded, kus määratakse kursusele registreerumise kord ja kursuse ülesehitus ehk struktuur.
 • analüüsi etapis mõeldakse läbi, milliseid Moodle vahendeid ja tegevusi kasutada, et esitada õppematerjalid kõige sobilikumas ja õppijasõbralikumas formaadis ning milliseid tegevusi kasutada, et antud aines soovitud õpiväljundeid saavutada 
 • e-kursusel peaks esitama õppijale info kogu kursuse kohta ka juhul, kui see on auditoorset õpet toetav:
  • kursuse õpijuhis sissejuhatavas moodulis peaks andma selgituse kogu kursusel toimuva kohta koos õpiväljundite ja õppija tegevustega ning tähtaegadega.
Alati tuleks arvestada ka õppija töömahtu lähtudes aine mahust. Õppijaid aitavad mahukate materjalide läbitöötamisel õpijuhised igas kursuse moodulis ja iseseisvad ülesanded koos viidetega kohustuslikule kirjandusele; enesekontrollitestid, kordamisküsimused.