Moodle

Moodle keskkonda arvestades rakendad selles etapis kõike analüüsi etapis kavandatut ning valid Moodle vahendid, mille abil kõige paremini oma e-kursust teostada. Õppejõud saab Moodles:

- määrata oma kursuse seaded (kohustuslik)
- valida õppematerjalide struktureerimise viisi (kohustuslik)
- valida, mida kuvatakse õppijale parem- ja vasakmenüüs (soovituslik)
- esitada kodutöid, üles seada foorumeid, sisestada uudiseid, luua teste

Kordamiseks veelkord:

  • Kursuse ainekava tuleb õppijale lahti kirjutada ja koostada kursuse õpijuhis ehk tegevuskava; see esitatakse õppijale sissejuhatavas moodulis;
  • Kursusel peab olema selge ja arusaadav hindamise ja tagasisidestamise kord. Selle kohta võiks õppija saada infot kursuse õpijuhisest, samuti iga teema või mooduli algul selle mooduli kohta k koostatud spetsiaalsest mooduli õpijuhisest;
  • Iga ainekursuse puhul tuleks läbi mõelda nii õppematerjalide koostamise tehnoloogiad kui ka Moodle vahendid, mis õppetegevusi toetavad ja võimaldavad. Soovitatav on nõu küsida selles etapis oma õppeasutuse haridustehnoloogilt ja võimalusel läbida e-õppe alaseid koolitusi.