Moodle

Soovitusi Moodle õpikeskkonnas:

  • Parema ülevaate saamiseks kursuse teemadest ja materjalidest kasuta kõikides moodulites sarnast struktuuri ja korrasta materjalid sarnastel põhimõtetel, nt: mooduli sissejuhatus, õppematerjalid, suhtlusfoorum teema kohta, iseseisvad ülesanded kas materjalide esitamine õppija poolt individuaalselt või rühmatööna, eneskontrolli või hindelised testid jms;
  • Püüa kasutada taolisi failiformaate, mis on kõigile arvutikasutajatele kättesaadavad; nt videote puhul mp4, avi või mov; tekstide puhul .pdf, rtf, pildiformaadi puhul jpg, audiofaili puhul mp3, esitlusfailide puhul ppt.
    Kui õppija peab materjali kasutamiseks mõne tasuta tarkvara alla laadima või kasutama kasvõi kõrvaklappe, lisa selle kohta vastavas moodulis ka lisainfo arusaadava pealkirjaga nt Tehnilised soovitused õppematerjaölide kasutamiseks.
  • Mõtle läbi kogu oma ainekursuse hindamise süsteem ja teavita sellest õppijat kursuse õpijuhises või iga teema (mooduli) õpijuhises.
  • Kui saad, testi kursust väiksema õppijate rühmaga või palu mõnel kolleegil pilk peale heita. Samuti palun vaata õppija rollis oma kursust ja veendu, kas kõik on arusaadav ja kergesti leitav: millised on iseseisvad tööd, mis on tähtajad, kuidas õppija saab tagasisidet, kuidas toimub hindamine, mis on kohustuslikud ja mis lisaülesanded, kas õppematerjalid avanevad, kas kirjanduse ja allikate loetelu on esitatud, kas õpijuhised on koostatud.