Moodle

Moodle vahenditest on võimalik tagasisidet korraldata tagasisideküsimustiku abil:

  • tagasisideküsimustiku saab luua Testid abil.
  • tagasisdeküsimustiku saab luua ka Google docs vahenditega ja lisada veebiviite küsimustikule.
  • tagasideküsimustik on kohustuslik esitada igal e-kursusel ja oleks hea, kui vähemalt 20% kursusel osalenutest vastaks sellele. Tagssideküsimustiku olulilusest tuleks osalejaid teavitada sissejuahtavas moodulis, millele võiks ka tagasisideküsimustiku lisada. Saadud andmete analüüsi põhjal parendatakse e-kursust ja täiendatakse seda vastavalt osalenute hinnangutele.