Õpijuhis

Õpijuhis kirjeldab õppijale täpselt, mida ta õpiobjektiga tegema peaks - ehk siis seletab lahti õppeprotsessi.

Õpijuhis võib olla eraldi lehel või slaidil või hoopis hajutatuna läbi terve õpiobjekti.

Õpijuhise eesmärk on aidata õppijat töötada õppematerjaliga, juhtida ta tähelepanu olulistele aspektidele. Õpijuhis võib olla ka nt kordamisküsimustiku vormis.

Näiteid IVA põhjal:

  • Õpijuhised esitatakse Raamaturiiulil õppijale arusaadavalt kursuse struktuuris, nt eraldi kaustas 'õpijuhised' või nt igas moodulis/teemas eraldi ja arusaadavalt pealkirjastatult.
  • Õpijuhis võib olla suunatud ka esitatud materjali läbitöötamiseks koos õppejõu soovitustega või eesmärgistatud õpiväljunditele viidates.