Õpiobjekti interaktiivsus

Õpiobjekt on interaktiivne, kui see reageerib õppija tegevusele (hiireklikkidele, valikutele, tekstilisele sisestusele jms) ning on seeläbi õppija poolt juhitav.

Interaktiivsuse tagab võimalus liikuda õpiobjektis sisukorra või navigeerimisnuppude abil, juhtida videoklippi või animatsiooni, täita välju või klikkida valikunuppudel.

Vaata interaktiivseid materjale IVA's, need on kõik õpijuhised, mis sisaldavad videoklippe ja seletavad sõnastikud. Wiki-vahendi abil saabki IVA keskkonnas luua interaktiivseid õppematerjale.

Interaktiivsed on ka kõik õpiobjektid, mis on sisupaketid ehk veebilehestikud.

Näide

Vaata õpiobjekti, millesse on lisatud audioklipp, mis samuti on õppija poolt juhitav:
http://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/Hiina/hiinlase_mtoloogiline_maailmangemine_kasvatusalusena.html