Õpiobjekti kasutajasõbralikkus

Õpiobjekti kasutajasõbralikkus väljendub selles, et orienteerumine ning liikumine materjalis on lihtne ja intuitiivne.

Pole vaja koormata kasutajat liigsete juhiste ja õpetustega materjali tehniliseks läbimiseks. Seetõttu soovitataksegi kasutada näiteks üldlevinud (tasuta) ja kättesaadavid tarkvarasid, failiformaate ja tehnilisi lahendusi.

Erinevate meediate kasutamisel tuleks võimalusel edastada materjali mitmel erineval moel ja formaadis, nt video- või audioklipis edastatud tekst võiks olla ka tekstiformaadis arvutisse salvestamiseks ja välja printimiseks.

Vajadusel on siiski õpiobjekti lisatud vastavad juhised või selgitavad tekstid. Näiteks peavad olema selgelt äratuntavad veebiviited ning nupud/tekstid õpiobjektis liikumiseks.

Kasutajasõbralikus ja headele tavadele vastavas õpiobjektis on järgitud ühtseid disainipõhimõtteid, pole liialdatud erinevate värvide ega fontidega.

Õppijasõbralikud õppematerjalid võiks olla esitatud erinevate meediate abil j aka printversioonis. (soovitatav pdf-formaadis).

Õpijuhised näiteks võiksid olla esitatud nii printimiseks kui ka ekraanivideotena koos audioga.