Õpiobjekti kujundamise head tavad

Õppematerjalide kujundamise head tavad tähendavad eelkõige seda, et materjale on lihtne kasutada, nad on selges sõnastuses, ei ole liiga mahukad ning arvestavad autoriõigusega.

Veebelehestikes saab liikuda nuppude ja menüü abil ning ka audiovisuaalne materjal on navigeeritav kasutaja poolt, ei nõua suurt ressurssi ega allalaadimist ega eritarkvara. Kui on tark- ja riistvaralisi erinõudeid, siis tuleb sellest samuti teada anda, et õppijat maksimaalselt abistada ja suunata.


Näiteid ja soovitusi teksti, audio ja video loomiseks ja kujundamiseks vaata ka http://eoppekeskus.edicypages.com