Õpiobjekti maht

Kuidas õpiobjekti mahtu mõõta?

Võib püüda mõõta õppija töömahtu õpiobjektiga töötamisel, kui see on sisupakett (nt veebilehestik) - aega, mis kulub õppematerjali läbitöötamiseks (mitte ainult lugemiseks), videode vaatamiseks (videoklipi pikkus pluss edastatava materjali omandamiseks kuluv aeg), audioklippide kuulamiseks (audioklipi pikkus pluss edastatava materjali omandamiseks kuluv aeg), enesetestide läbitegemiseks (arvestades keskmise õppijaga), küsimustele vastamiseks jne.

1 lk on umbes 300 - 400 sõna. Õppija loeb minutis u. 50 sõna keerulist teksti. See teeb 45 minutiga (1 akadeemiline tund) 2250 sõna ehk u. 7 - 5 lk. Arvutist lugemine on aga 30% aeglasem, seega 45 minutiga loetakse u. 4 lehekülge teksti (Rountree, 1994).

Võib lähtuda sellest, et väikseimas õpiobjektis peaks õppejõud andma materjale oma 4 akadeemilise loengutunni kohta.

Õpiobjekt on ikkagi sisukam materjal ning sisaldab ka õpijuhiseid ja ülesandeid õppijale.

Näiteid Tallinna Ülikoolis loodud õpiobjektidest:

http://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/Hiina/
http://www.tlu.ee/opmat/ts/opiobjekt/taju_liikumine/winps/