Õpiväljundid

Mis on õpiväljundid?

Õpiväljundid on see mida õppijalt oodatakse õpiobjekti läbitöötamise järel, on kirjeldus sellest, mida õppija peaks teadma, mõistma ja/või oskama teha õpiobjekti läbitöötamise järel. Need peaks kirjeldama õppimise tulemusel saavutatavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mida õppija saab demonstreerida ning õppejõud hinnata.

Õpiväljundid on sobiv esitada õpiobjekti alguses.

Õpijuhis kirjeldab õppijale täpselt, mida ta õpiobjektiga tegema peaks - ehk siis seletab lahti õppeprotsessi. Õpijuhis võib olla eraldi lehel või slaidil või hoopis hajutatuna läbi terve õpiobjekti.


Näiteid.

IVA keskkonnas lisatakse õpijuhised Raamaturiiul sektsioonis. Soovitatav on luua õppijale niisugused õpijuhised, kus on kirjas ka tehnilised tegevused IVA keskkonnas, kus sektsioonis ja millise vahendiga saab oma tööd esitada ja üles laadida. Võid kasutada näidisena antud koolituskursuse õpijuhiseid I mooduli kaustast.