Õppematerjalide koostamise põhitõed

Õpiobjekt on terviklik õppematerjal, mis sisaldab lisaks õppematerjalile ka õpijuhised ja kordamisküsimused, testid, kasutatava kirjanduse loetelu jms. Õpiobjekt on niisugune õppematerjal, millega õppija isesisevalt töötab ja mille abil ta omandab esitatava teema.

E-kursuse õppematerjalid on sageli fundamentaalsed ja kontekstipõhised ning on arusaadavad vaid koos õpijuhiste ja teiste e-kursuse õppematerjalidega ning auditoorsete loengutega.

Teatud tingimustel, nt kui õppematerjale levitatakse üldkasutatavates repositooriumites, peaksid õppematerjalid siiski üldjoontes vastama kõigile neile tingimustele ja soovitustele, mis õpiobjektidki.

Õppijasõbralikud õppematerjalid arvestavad kvaliteedinõudeid. Kõik kvaliteedinõuded on esitatud õppija huvidest ja vajadustest lähtudes ja  materjalide eesmärgiks on tõsta õppetöö kvaliteeti.

Õpiobjekt on terviklik, erinevates õppekontekstides taaskasutatav, õppimist toetav digitaalne ressurss ehk elektroonne õppematerjal. Enamlevinud elektroonilised õpiobjektide liigid:

  • Animatsioon
  • Audioloeng
  • Esitlus
  • Harjutus (ülesanne)
  • Õppevideo
  • Simulatsioon
  • Sisupakett (lühikursus)
  • Sõnastik
  • Test
  • Videoloeng / multimeedia konspekt

Õpiobjekt kui iseseisvaks õppimiseks sobiv õppematerjal peaks olema: mõistetav, õppeprotsessi toetav, korrektselt disainitud, autoriõigusi arvestav.
Näiteid õpiobjekti loomise põhitõdedest, kust saad uurida erinevaid e-õppe materjalide tehnoloogiaid ja soovitusi kvaliteetsete õppematerjalide loomiseks. Leiad nii materjalid iseseisvaks töötamiseks kui ka koolituste kirjeldused, kus saab neid tehnoloogiaid lähemalt tundma õppida juhendajate abil. Materjalid sisaldavad soovitusi õppevideote loomiseks, ekraanivideote koostamiseks, tekstilise- ja pildimaterjali kujundamiseks ning audiomaterjalide töötlemiseks.

Soovitus: osale neil koolitustel.

http://eoppekeskus.edicypages.com/ ja http://www.screencast.edicypages.com/