Õppematerjalide koostamise vahendeid

Õppematerjalid on suures enamuses tekstilaadsed materjalid. Soovituslik on need esitada nii ekraanilt lugemiseks kui ka printversioonina, formaatideks on .pdf või rtf

E-kursusel on soovituslik kasutada õpijuhiste loomisel ekraanivisioone, mida saab luua nt tasulise tarkvaraga CamtasiaStudio. On ka analoogseid tasuta lahedusi, nt Wink ja Jing.

Vaata näiteid ja loe lähemalt õppematerjali ekraanivideote koostamisest

Õppeotstarbelisi videosid saab luua ja kasutada kursuse ilmestamsieks ja näidete esitamiseks.

Vaata materjale ja näiteid õppevideote liikidest ja koostamise põhimõtetest. Soovi korral osale koolitusel.

Sisukate õppematerjalide loomisel, mis on veebilehestikud ja sisuliselt sisupaketid saab kasutada veebipõhiseid keskkondi edicypage ja weebly. Nende puuduseks on see, et hetkel ei saa neis loodut mujale eksportida, lehestikud luuakse veebipõhises serveris.

Vaata näiteid veebipõhiste materjalide koostamisest:

IVA abimaterjalid on loodud weebly'ga.

Koolituse keskkond on loodud edicypage'ga.

Tasuta trakvara eXeLearning võimaldab aga luua õppematerjale ja eksportida need nii html kui ka SCORM formaati, mis on standard ja mida saab ka erinevates õpikeskkondades, sh IVAs üles laadida.

Enamus õpiobjekte TLÜs on loodud just selle tarkvaraga.

Vaata näiteid eXeLearning abil loodud õppematerjalidest:

Anne Hein, Pitside erikursus

Maria Tilk, Idamaade kasvatusajalugu: Hiina

NB! IVA keskkonnas saab eXeLearning abil loodud materjalid üles laadida SCORM paketina (veebilehestiku standarformaat kokku pakituna), sel juhul avanevad materjalid otse IVAs vastavas piirkonnas veebilehestikuna nt Raamaturiiul sektsioonis saab seda kasutada. Kasuta vahendit Raamaturiiul>Lisa fail>Lae üles SCORM-sisupakett